Leer en Beleef de Natuur: Ontdek onze uitleenmaterialen en buitenlessen voor scholen!

Welkom op de vernieuwde website van Stichting NDCE, dé organisatie voor de ondersteuning van en de loketfunctie voor natuur-, duurzaamheids- en cultuureducatie op scholen in de gemeente Westerkwartier.

 • Uitgelicht

  Uitgelicht

  Bekijk hier het materiaal dat wij graag even voor u uitlichten

 • Reporter Laura

  Reporter Laura

  Lees hier het verslag van onze reporter Laura

 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief

  Lees hier onze laatste nieuwsbrief

Speciale data:

Vogeltelling

26, 27 & 28 januari

Warme truiendag

2 februari

Grote Rekendag

20 maart

Nationale Boomfeestdag

20 maart

Landelijke Opschoondagen

23 maart

Bijentelling

15 t/m 25 april

Dag van de aarde

22 april

Buitenlesdag

25 april

Wereldmilieudag

5 juni

Nationale nachtvlindernacht

5 juli

Duurzame dinsdag

3 september

World Cleanup Day

20 september

Natuurlijk voor elke groep een interessant aanbod

Groep 1 & 2

Leskisten en buitenlessen die kinderen uit groep 1 & 2 geweldig vinden.

Aanbod

Groep 3 & 4

Leskisten en buitenlessen die kinderen uit groep 3 & 4 geweldig vinden.

Aanbod

Groep 5 & 6

Leskisten en buitenlessen die kinderen uit groep 5 & 6 geweldig vinden.

Aanbod

Groep 7 & 8

Leskisten en buitenlessen die kinderen uit groep 7 & 8 geweldig vinden.

Aanbod

Ontdek de kernactiviteiten van NDCE

Scholennetwerk

De Stichting NDCE Westerkwartier biedt scholen de mogelijkheid deel te nemen aan een thematisch en onderwijsbreed project. Zoals Jong Leren Eten (2019-2020) over natuur en gezondheid, de fascinerende wereld van Vlinders (2020-2021) en Natuurles om de Hoek (2022-2023). Deelnemen aan het scholennetwerk betekent dat je als school gedurende langere tijd een project gaat draaien voor alle bouwen. Het scholennetwerk Westerkwartier wordt begeleid door professionals van IVN. Planning en organisatie liggen in handen van NDCE. Dit schooljaar hebben we het thema amfibieën. Komend schooljaar 2024-2025 staat in het teken van het thema Vogels.

NDCE Activiteiten

Met het team van vrijwilligers biedt NDCE een scala aan activiteiten die leerkrachten ontzorgen en natuur- en cultuureducatie in en buiten school vereenvoudigen. Het gaat om:

 • Uitleen lesmaterialen zoals leskisten, ontdek- en techniekdozen en losse materialen
 • Buitenlessen over vogels, kriebelbeestjes, wilgen knotten, eten uit de natuur, enz
 • Zwerfvuilproject, samen met de gemeente en deelnamemogelijkheid voor alle scholen
 • Advies en ondersteuning schoolmoestuinen
 • Beheer scholennetwerken (BO en VO) Westerkwartier
 • Loketfunctie tussen scholen en externe educatieve aanbieders

Communicatie en netwerken

Zowel bij de invulling van projecten voor het scholennetwerk als bij de losse NDCE-activiteiten, zoeken we de samenwerking met andere organisaties in het gebied. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de gemeente Westerkwartier, Quadraten, Stichting Kunst & Cultuur, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en het Curringherveld.

Sluit je bij ons aan!

Alle basisscholen, KO en BSO in de gemeente Westerkwartier mogen gebruik maken van de activiteiten van Stichting NDCE. Voor €2,50 per leerling per schooljaar kun je lesmaterialen lenen, buitenlessen aanvragen en/of meedoen aan kleine projecten zoals het zwerfvuilproject.

Deelname aan een groot onderwijs breed IVN project is bij het bedrag van €2,50/ll inbegrepen. Dit is mogelijk dankzij subsidies van de gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen voor natuureducatie.

Natuureducatie stimuleren in het Westerkwartier

Wij zijn een team van 15 enthousiaste vrijwilligers en 1 professional. We zetten ons in voor natuureducatie en natuurbeleving in en buiten de klas. We zijn natuurkenners, (ex)-docenten, ontwikkelaars en organisatoren. Vanuit onze Stichting voor Natuur, Duurzaamheids- en Cultuureducatie ondersteunen we het basisonderwijs in de gemeente Westerkwartier. We verzorgen buitenlessen, ontwikkelen lesmaterialen en lenen leskisten uit.

We organiseren ieder jaar een zwerfvuilproject waar tientallen scholen aan meedoen. Ook voor schoolbrede projecten over bijvoorbeeld thema’s als afval, energie, paddenstoelen, vlinders of klimaat, kunnen scholen en BSO’s bij ons terecht. Ons aanbod is te vinden op deze website.

Veiligheidsprotocol

Missie

NDCE staat voor natuur-, duurzaamheid- en cultuureducatie. Deze 3 werkvelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en verdienen een plekje in de leefwereld van het schoolgaande kind. Stichting NDCE brengt natuur- en cultuurwaarden in de harten van kinderen en legt daarmee de basis voor een duurzamere samenleving.

Visie

Het is onze visie dat kinderen al spelend, bewegend, ervarend en onderzoekend het meeste leren over natuur-en cultuurwaarden. Met het aanbieden van onze onderwijsondersteunende activiteiten bereiken we de volgende leerdoelen:

 • het in de eigen omgeving kunnen onderscheiden van de meest voorkomende planten en dieren;
 • bewustwording van de samenhang in de natuur (ecologie en kringlopen);
 • een mening ontwikkelen over de relatie tussen natuur en de rol van mensen (duurzaamheid);
 • bewustwording van en waardering voor cultureel erfgoed;
 • basiskennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het cultuurlandschap Westerkwartier;
 • vanuit de samenhang tussen natuur, cultuur en erfgoed respectvol omgaan met de natuur en duurzame keuzes maken.
 • ambassadeur van het landschap (Westerkwartier) willen zijn.