Welkom op de website van Stichting NDCE, dé organisatie voor de ondersteuning van en de loketfunctie voor natuur-, duurzaamheids- en cultuureducatie op scholen in de gemeente Westerkwartier.

Het laatste nieuws:

=

Reporter Laura

=

Nieuwsbrief

=

Uitgelicht

Wie zijn wij

Wij zijn een team van 15 enthousiaste vrijwilligers en 1 professional. We zetten ons in voor natuureducatie en natuurbeleving in en buiten de klas. We zijn natuurkenners, (ex)-docenten, ontwikkelaars en organisatoren. Vanuit onze Stichting voor Natuur, Duurzaamheids- en Cultuureducatie ondersteunen we het basisonderwijs in de gemeente Westerkwartier. We verzorgen buitenlessen, ontwikkelen lesmaterialen en lenen leskisten uit. We organiseren ieder jaar een zwerfvuilproject waar tientallen scholen aan meedoen. Ook voor schoolbrede projecten over bijvoorbeeld thema’s als afval, energie, paddenstoelen, vlinders of klimaat, kunnen scholen en BSO’s bij ons terecht. Ons aanbod is te vinden op deze website.

Hoe doe je mee

Alle basisscholen, KO en BSO in de gemeente Westerkwartier mogen gebruik maken van de activiteiten van Stichting NDCE. Voor €2,50 per leerling per schooljaar kun je lesmaterialen lenen, buitenlessen aanvragen en/of meedoen aan kleine projecten zoals het zwerfvuilproject. Het is een kwestie reageren op onze mailingen of zelf contact opnemen. We zijn op dinsdag te bereiken op 0594-514519 en verder via de mail op info@ndce-westerkwartier.nl. Ons magazijn bezoeken kan ook. Dit is aan de achterzijde van het gebouw van Quadraten aan de Hoofdstraat 44 in Grootegast. Je bent op dinsdag van harte welkom.

Deelname aan een groot onderwijsbreed IVN project is bij het bedrag van €2,50/ll inbegrepen. Dit is mogelijk dankzij subsidies van de gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen voor natuureducatie.

Veiligheidsprotocol

Deze informatie komt binnenkort.

Wat doen we

Scholennetwerk

De Stichting NDCE Westerkwartier biedt scholen de mogelijkheid deel te nemen aan een thematisch en onderwijsbreed project. Zoals Jong Leren Eten (2019-2020) over natuur en gezondheid, de fascinerende wereld van Vlinders (2020-2021) en Natuur om de hoek (2022-2023). Deelnemen aan het scholennetwerk betekent dat je als school gedurende langere tijd een project gaat draaien voor alle bouwen. Het scholennetwerk Westerkwartier wordt begeleid door professionals van IVN. Planning en organisatie liggen in handen van NDCE. Van dit schooljaar (2023-2024) kun je meedoen aan het project Amfibieën.

NDCE-activiteiten

Met het team van vrijwilligers biedt NDCE een scala aan activiteiten die leerkrachten ontzorgen en natuur- en cultuureducatie in en buiten school vereenvoudigen. Het gaat om:

 • Uitleen lesmaterialen zoals leskisten, ontdek- en techniekdozen en losse materialen
 • Buitenlessen over vogels, kriebelbeestjes, wilgen knotten, eten uit de natuur, enz
 • Zwerfvuilproject, samen met de gemeente en deelnamemogelijkheid voor alle scholen
 • Advies en ondersteuning schoolmoestuinen
 • Beheer scholennetwerken (BO en VO) Westerkwartier
 • Loketfunctie tussen scholen en externe educatieve aanbieders

 

Communicatie en netwerken

Zowel bij de invulling van projecten voor het scholennetwerk als bij de losse NDCE-activiteiten, zoeken we de samenwerking met andere organisaties in het gebied. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de gemeente Westerkwartier, Quadraten, Stichting Kunst & Cultuur, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en het Curringherveld.

Meer informatie

Missie en visie

Missie

NDCE staat voor natuur-, duurzaamheid- en cultuureducatie. Deze 3 werkvelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en verdienen een plekje in de leefwereld van het schoolgaande kind. Stichting NDCE brengt natuur- en cultuurwaarden in de harten van kinderen en legt daarmee de basis voor een duurzamere samenleving.

 

Visie
Het is onze visie dat kinderen al spelend, bewegend, ervarend en onderzoekend het meeste leren over natuur-en cultuurwaarden. Met het aanbieden van onze onderwijsondersteunende activiteiten bereiken we de volgende leerdoelen:

 • het in de eigen omgeving kunnen onderscheiden van de meest voorkomende planten en dieren;
 • bewustwording van de samenhang in de natuur (ecologie en kringlopen);
 • een mening ontwikkelen over de relatie tussen natuur en de rol van mensen (duurzaamheid);
 • bewustwording van en waardering voor cultureel erfgoed;
 • basiskennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het cultuurlandschap Westerkwartier;
 • vanuit de samenhang tussen natuur, cultuur en erfgoed respectvol omgaan met de natuur en duurzame keuzes maken.
 • ambassadeur van het landschap (Westerkwartier) willen zijn.