Theatervoorstelling Dames Slier 

Theatergroep De Dames Slier is vooral gericht op leerlingen in het basisonderwijs. Kinderen zijn in deze fase van hun leven nog erg leergierig en vatbaar voor indrukken van buitenaf. De Dames Slier speelt hierop in door vrolijke muzikale voorstellingen te maken, met onderwerpen die hun aan het hart gaan, en waarin ook de zorg voor ʻhet milieuʼ een belangrijke rol speelt.

Doelgroepen
Voor alle “bouwen” van het basisonderwijs is een voorstelling beschikbaar:
– Boompje Beestje https://www.youtube.com/watch?v=GI4n7ZkehKI voor onderbouw; ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Poëtische muzikale theatervoorstelling (35 minuten) met veel muziek, liedjes, poppenspel, humor en weinig woorden met het thema natuur voor iedereen vanaf 4 jaar.

– De Boomhut https://www.youtube.com/watch?v=SAaT8-R4aBo voor midden- en bovenbouw.
Muzikale theatervoorstelling (60 minuten) met liedjes, muziek & veel humor met thema
natuurbescherming voor iedereen vanaf 6 jaar over verbeelding en verwondering, over fantasie en volwassen worden, maar ook over staan voor wie je bent en waar je in gelooft.

– Mijn Zus Valerie https://www.youtube.com/watch?v=uinpKxAaKrk voor bovenbouw; ook geschikt voor klas 1 van het voortgezet onderwijs. Humoristische theatervoorstelling (45 minuten) met liedjes en veel humor met de thema’s milieu, aarde, liefde en rivaliteit voor iedereen van 10-14 jaar over “serieuze zaken en grote problemen” over zaken dicht bij huis: liefde en rivaliteit tussen zussen, jezelf vergelijken met anderen en leren staan voor wie je bent.

Praktisch
Alle voorstellingen passen in een groot speellokaal of een gymzaal van de school. Er hoeft dus geen vervoer voor de leerlingen naar een theater te worden geregeld en/of gefinancierd (in een nabij theater spelen kan natuurlijk altijd).

 

Aanbieder
Theatergroep De Dames Slier

Duur
35 – 60 min

Locatie
Eigen speel- of gymlokaal

Begeleiding
Niet nodig

Kosten
€ 650,-

Reserveren
Theatergroep De Dames Slier Graaf Adolfstraat 47a / 9717EC Groningen 
www.dedamesslier.nl
damesslier@gmail.com
tel. 06-26693290