Thematische en schoolbrede projecten

De Stichting NDCE Westerkwartier biedt scholen de mogelijkheid deel te nemen aan een thematisch en schoolbreed project. Het projectthema is actueel. Het kan gaan over flora, fauna, klimaat, energie, gezond voedsel, enz. Deelnemen aan het scholennetwerk betekent dat je als school gedurende langere tijd met het projectthema gaat werken.

Jaarthema 2023/2024

Amfibieën

Het thema voor het scholennetwerk Westerkwartier in schooljaar 2023-2024 is Amfibieën. NDCE biedt het project ...
Informatie

Over Scholennetwerk

Als deelnemende school lever je een contactpersoon, volg je teamtrainingen voor leerkrachten en ontvang je lesmaterialen en ontdekpaden voor onder-, midden- en bovenbouw. Het scholennetwerk Westerkwartier wordt begeleid door professionals van IVN natuureducatie. Planning en organisatie liggen in handen van NDCE.

 

Voorwaarde voor deelname:

  • Elke deelnemende school levert een contactpersoon, die de leerkrachten informeert en betrekt , die verschillende bijeenkomsten bijwoont en een loketfunctie bekleedt tussen NDCE, IVN en het team van leerkrachten.
  • Leerkrachten die met hun groepen mee willen doen en met de materialen aan de slag willen, volgen daarvoor een training. De training omvat een introductie op het thema, de werkwijze en de lesmaterialen. Tijdens de training gaan leerkrachten daadwerkelijk oefenen met de materialen
  • Na afloop evalueert iedere school het project (op kwaliteit, gebruikersvriendelijkheid en toepasbaarheid) en koppelt dit via de contactpersoon tijdens een evaluatiebijenkomst terug

Verder zijn de volgende zaken van belang voor het scholennetwerk.

  • IVN zorgt voor elk project voor de juiste materialen, die op de teamtrainingen worden geïntroduceerd en waar dan ook mee gewerkt kan worden;
  • Materialen worden door vrijwilligers van NDCE op school gebracht. Scholen brengen het materiaal zelf retour naar het magazijn van NDCE in Grootegast;
  • Afhankelijk van het onderwerp zijn andere organisaties betrokken, zoals de gemeente Westerkwartier, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Stichting Kunst&Cultuur of Staatsbosbeheer;
  • Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname aan het scholennetwerk. Dit is mogelijk dankzij subsidies van de gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen voor natuureducatie.

In het schooljaar 2023-2024 kun je meedoen aan het project Amfibieën. Doel is leerkrachten ondersteunen om zelf buiten les te geven; over natuur maar ook andere lesthema’s. In het schoolbrede project willen we leerkrachten handvatten bieden om meer naar buiten te gaan met hun groepen en toch aansluiting te houden op de bestaande lessen en kerndoelen.
Nadere informatie over Amfibieën vind je hieronder

Zwerfvuilproject

Samen met de gemeente Westerkwartier organiseert NDCE ieder jaar een zwerfvuilproject. Doorgaans doen er 15 á 20 scholen aan mee met in totaal 2000 leerlingen die rommel opruimen in de directe omgeving van school. NDCE zorgt dat alle informatie en materialen die nodig zijn, op school worden gebracht. De gemeente zorgt voor een ludieke aftrap. Zwerfafval is een ergernis voor velen en gevaarlijk voor dieren. Oorzaken en oplossingen worden thematisch besproken in de klas. Daarna gaan de leerlingen met prikstokken en vuilniszakken op pad.
Samen met de gemeente presenteert NDCE in het Baron theater in Opende: vijfvoudig Nederlands goochelkampioen Nico met zijn Kliko! Afvaltheater waar je opgeruimd blij van wordt! Doe mee met de NL Schoon zwerfvuilactie op 22 maart en kom ook in aanmerking voor de gratis voorstellingen op donderdag 4 juli.
Nico met z'n kliko

Zwerfafval is ook een thema dat we binnen het VO aanbieden maar dan via de onderwijsmethodiek ‘Jongeren Advies Bureau’. Leerlingen van het VO doen onderzoek, brengen afvalstromen en oorzaken in kaart en adviseren gemeenten en afvalbedrijven. De gemakkelijkste en goedkoopste oplossing is: Neem je rommel gewoon mee naar huis!

De grote zwerfvuilactie in Westerkwartier is altijd op de vrijdag in maart, voorafgaand aan de landelijk opschoondag