Selecteer een pagina

Scholennetwerk

Stichting NDCE biedt scholen in het Westerkwartier de mogelijkheid te participeren binnen het zogenaamde scholennetwerk. Scholen die zich hiervoor aanmelden krijgen jaarlijks een thematisch project aangeboden dat schoolbreed uitgevoerd wordt. De projecten voor het scholennetwerk worden ontwikkeld en begeleid door IVN natuureducatie. Daarnaast organiseert NDCE ieder jaar samen met de gemeente een grote zwerfvuilactie, waaraan doorgaans zo’n 20 scholen meedoen.

De Stichting NDCE Westerkwartier biedt scholen de mogelijkheid deel te nemen aan een thematisch en onderwijsbreed project. Zoals Wad ’n Wonder (2018-2019) over werelderfgoed Waddenzee en Jong Leren Eten (2019-2020) over natuur en gezondheid. Deelnemen aan het scholennetwerk betekent dat je als school gedurende langere tijd een project gaat draaien voor alle bouwen. In het traject zitten bijeenkomsten voor contactpersonen, teamtrainingen voor leerkrachten en worden lesmaterialen voor onder-, midden- en bovenbouw aangeleverd. Het scholennetwerk Westerkwartier wordt begeleid door professionals van IVN natuureducatie. Het projectthema is vaak gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen en IVN ontwikkelt de lesmethoden en ontdekpaden onderwijsbreed. Planning en organisatie liggen in handen van NDCE. Het jaarprogramma 2020-2021 vind je hier.

 

Voorwaarde voor deelname:

  • Elke deelnemende school levert een contactpersoon, die de leerkrachten informeert en betrekt , die verschillende bijeenkomsten bijwoont en een loketfunctie bekleedt tussen NDCE, IVN en het team van leerkrachten.
  • Leerkrachten die met hun groepen mee willen doen en met de materialen aan de slag willen, volgen daarvoor een training. De training omvat een introductie op het thema, de werkwijze en de lesmaterialen. Tijdens de training gaan leerkrachten daadwerkelijk oefenen met de materialen
  • Na afloop evalueert iedere school het project (op kwaliteit, gebruikersvriendelijkheid en toepasbaarheid) en koppelt dit via de contactpersoon tijdens een evaluatiebijenkomst terug

Verder zijn de volgende zaken van belang voor het scholennetwerk.

  • IVN zorgt voor elk project voor de juiste materialen, die op de teamtrainingen worden geïntroduceerd en waar dan ook mee gewerkt kan worden;
  • Materialen worden door vrijwilligers van NDCE op school gebracht. Scholen brengen het materiaal zelf retour naar het magazijn van NDCE in Grootegast;
  • Afhankelijk van het onderwerp zijn andere organisaties betrokken, zoals de gemeente Westerkwartier, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Stichting Kunst&Cultuur of Staatsbosbeheer;
  • Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname aan het scholennetwerk. Dit is mogelijk dankzij subsidies van de gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen voor natuureducatie.

Voor komend schooljaar kun je meedoen aan het Vlinderproject. De data van de bijeenkomsten zijn vastgesteld en voor de zomervakantie via de mail en de Coronanieuwsbrief gecommuniceerd met alle scholen in Westerkwartier. Alle informatie over het vlinderproject vind je hieronder.

Jaarthema’s

Vlinders

2020/2021

Het thema van het nieuwe project voor schooljaar 2020-2021 is Vlinders! We bieden dit weer samen met IVN aan. IVN zorgt voor de trainingen en de materialen en NDCE biedt in aanvulling buitenlessen over vlinders, vlinderkweekpakketten en de vernieuwde leskist vlinders. Ook benaderen we andere organisaties waar je terecht kunt voor aanvullende vlinderactiviteiten. Een belangrijke wijziging t.o.v. ons vorige bericht hierover, is dat het niet verplicht is om je er schoolbreed voor aan te melden. Scholen mogen ook meedoen met bijvoorbeeld alleen de onderbouw. Wel is er altijd een contactpersoon nodig bij deelname aan een NDCE/IVN schoolproject. Je kunt je aanmelden bij info@ndce-westerkwartier.nl.

Vlinders zijn niet zomaar toevallige, kleurige passanten maar onderdeel van een buitengewoon boeiend en ingewikkeld systeem waar we zelf ook onderdeel van uitmaken: de natuur. Kinderen die vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid kennismaken met vlinders en hun verhaal, krijgen natuur-bagage mee voor de rest van hun leven.

Het project is voor leerlingen van alle bouwen. De contactpersoon komt naar de contactpersonenbijeenkomsten. De betreffende leerkrachten komen naar één van de teamtrainingen. Bijdragen aan de evaluatie is ook voorwaarde voor deelname. Hieronder staan alle data. Materialen worden tijdens een teamtraining op school gebracht.

Doen jullie mee? Stuur ons de gegevens van je school, de contactpersoon én geef aan met welke bouwen je meedoet. Stuur dit naar info@ndce-westerkwartier.nl

 

datum

tijd

thema

Voor wie

22 sep 2020

16:00-17:30 uur

Aftrap project vlinders

Contactpersonen

14 mrt 2021

15:30-17:00 uur

De eerste voorjaarsvlinders

Contactpersonen

10 mei 2021

15:30-17:30 uur

Inhoud en materialen vlinderproject

Leerkrachten

12 mei 2021

14:00-16:00 uur

Inhoud en materialen vlinderproject

Leerkrachten

24 juni 2021

16:00-18:00 uur

Evaluatie en excursie

Contactpersonen

Jong leren eten

2019/2020

Dit schooljaar bieden we Jong Leren Eten in het Westerkwartier aan. Voedseleducatie staat centraal: koken, moestuinieren, naar de boerderij, supermarktsafari, smaaklessen, verrukkelijk onkruid, gezonde traktaties, wintergroenten, eetbaar plein, de molen, vergeten groenten, theatervoorstelling, verhalen vertellen etc. De aanpak is dit jaar anders dan andere jaren. We werken met een menu met daarin het bestaande provinciale aanbod. De producten en diensten die in het menu staan kosten soms geld. Het goede nieuws is, dat hiervoor een subsidie bestaat. Dit is de ‘lekker naar buiten’ subsidie van het landelijk
programma Jong Leren Eten.

Inspiratiedagen
66 juffen en meesters doen mee aan de inspiratiedagen op 10 en 11 maart die NDCE i.s.m. IVN aanbiedt aan de deelnemende scholen. Er zijn 5 workshops waarmee leerkrachten handvatten krijgen om zelf met voedseleducatie aan de slag te gaan. Hier vind je informatie over de voedselworkshops.

Zelf aan de slag?
Hier vind je het Lespakket Wintergroente

Een verslag van de inspiratiedag Jong Leren Eten is hier te vinden.

Zwerfvuilproject

Samen met de gemeente Westerkwartier organiseert NDCE ieder jaar een zwerfvuilproject. Doorgaans doen er 15 á 20 scholen aan mee. NDCE zorgt dat alle informatie en materialen die nodig zijn, op school worden gebracht. Zwerfafval is een ergernis voor velen en gevaarlijk voor dieren. Oorzaken en oplossingen worden thematisch besproken in de klas. Daarna gaan de leerlingen met prikstokken en vuilniszakken op pad.

Zwerfafval is ook een thema dat we binnen het VO aanbieden. Leerlingen van het Technasium in Leek, die vorig jaar onderzoek deden naar de problematiek, adviseerden: Neem je rommel gewoon mee naar huis!

Dit voorjaar stond de grote zwerfvuilactie gepland voor 20 maart. Ruim 2000 leerlingen vanuit 26 basisscholen en BSO hadden zich aangemeld. Helaas is de actiedag door de Corona-uitbraak komen te vervallen. De duurzame schoolplein-cadeaus, die door de gemeente voor alle deelnemende scholen beschikbaar waren gesteld, zullen tot een volgende keer moeten wachten.

Pin It on Pinterest