Scholennetwerk

De Stichting NDCE Westerkwartier biedt ieder jaar een thematisch en schoolbreed project. Hieronder lees je hoe je meedoet.

De Stichting NDCE Westerkwartier biedt scholen de mogelijkheid deel te nemen aan een thematisch en schoolbreed project. Het projectthema is actueel. Het kan gaan over flora, fauna, klimaat, energie, gezond voedsel, enz. Deelnemen aan het scholennetwerk betekent dat je als school gedurende langere tijd met het projectthema gaat werken. Als deelnemende school lever je een contactpersoon, volg je teamtrainingen voor leerkrachten en ontvang je lesmaterialen en ontdekpaden voor onder-, midden- en bovenbouw. Het scholennetwerk Westerkwartier wordt begeleid door professionals van IVN natuureducatie. Planning en organisatie liggen in handen van NDCE.

 

Voorwaarde voor deelname:

  • Elke deelnemende school levert een contactpersoon, die de leerkrachten informeert en betrekt , die verschillende bijeenkomsten bijwoont en een loketfunctie bekleedt tussen NDCE, IVN en het team van leerkrachten.
  • Leerkrachten die met hun groepen mee willen doen en met de materialen aan de slag willen, volgen daarvoor een training. De training omvat een introductie op het thema, de werkwijze en de lesmaterialen. Tijdens de training gaan leerkrachten daadwerkelijk oefenen met de materialen
  • Na afloop evalueert iedere school het project (op kwaliteit, gebruikersvriendelijkheid en toepasbaarheid) en koppelt dit via de contactpersoon tijdens een evaluatiebijenkomst terug

Verder zijn de volgende zaken van belang voor het scholennetwerk.

  • IVN zorgt voor elk project voor de juiste materialen, die op de teamtrainingen worden geïntroduceerd en waar dan ook mee gewerkt kan worden;
  • Materialen worden door vrijwilligers van NDCE op school gebracht. Scholen brengen het materiaal zelf retour naar het magazijn van NDCE in Grootegast;
  • Afhankelijk van het onderwerp zijn andere organisaties betrokken, zoals de gemeente Westerkwartier, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Stichting Kunst&Cultuur of Staatsbosbeheer;
  • Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname aan het scholennetwerk. Dit is mogelijk dankzij subsidies van de gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen voor natuureducatie.

In de periode 2021-2023 kun je meedoen aan het project Natuurles om de Hoek. Doel is leerkrachten ondersteunen om zelf buiten les te geven; over natuur maar ook andere lesthema’s. Nadere informatie over Natuurles om de Hoek vind je hieronder.

Jaarthema’s

Natuurles om de Hoek

2021/2023

Het thema voor het scholennetwerk Westerkwartier is ‘Natuurles om de hoek’ en bestaat uit 2 fasen.

De 1e fase van Natuurles om de hoek was bedoeld voor deelname aan de Nationale Buitenlesdag op eigen schoolplein en liep van september 2021 t/m april 2022. Fase 1 van Natuurles om de hoek is vorig jaar afgerond.

De 2e fase van ‘Natuurles om de hoek’ is gericht op de natuurles in een natuurgebied dichtbij school. De productontwikkeling en de trainingen zijn schoolspecifiek en er kunnen maximaal 14 scholen aan meedoen. De organisatie is intensiever en daarom duurt deze fase ook langer, namelijk van april 2022 t/m mei 2023. Alle deelnemende scholen kiezen een eigen natuurgebied. Hier zullen NDCE en IVN met input van de school een schoolbrede en gebiedsspecifieke natuurroute samenstellen. Per schoolbreed team wordt één training georganiseerd gericht op de uitvoering van deze natuurroute.

NDCE biedt het project ‘Natuurles om de hoek’ aan in samenwerking met IVN, Jantje Beton en andere organisaties die het buiten leren met hoofd, hart en handen willen bevorderen.

Doel

Met het project ‘Natuurles om de hoek’ willen we leerkrachten helpen de buitenruimte nog meer te gebruiken als leer- en beleefomgeving en deze in te zetten voor het verbeteren van leerprestaties en het vergroten van plezier in het leren. Het schoolplein, beter nog het groene schoolplein, maar ook ieder natuurgebiedje dichtbij school kan fungeren als buitenlokaal, waar kinderen bewegend en spelend kunnen leren. Thema van de buitenles kan de natuur zelf zijn (vlinders, bomen, paddenstoelen) maar ook kunnen andere leervakken als rekenen, taal, wereldoriëntatie op effectieve manier in het buitenlokaal worden aangeboden. Sommige leerkrachten hebben al veel ervaring, anderen zijn nog huiverig. Buitenlessen bedenken en organiseren gaat immers anders dan bij binnenlessen. In het schoolbrede project willen we leerkrachten handvatten bieden om meer naar buiten te gaan met hun groepen en toch aansluiting te houden op de bestaande lessen en kerndoelen. De teamtrainingen zullen daarom ook buiten in de natuur of op het (groene) schoolplein georganiseerd worden. Een belangrijke component is het uitwisselen van ervaringen.

Zwerfvuilproject

Samen met de gemeente Westerkwartier organiseert NDCE ieder jaar een zwerfvuilproject. Doorgaans doen er 15 á 20 scholen aan mee met in totaal 2000 leerlingen die rommel opruimen in de directe omgeving van school. NDCE zorgt dat alle informatie en materialen die nodig zijn, op school worden gebracht. De gemeente zorgt voor een ludieke aftrap. Zwerfafval is een ergernis voor velen en gevaarlijk voor dieren. Oorzaken en oplossingen worden thematisch besproken in de klas. Daarna gaan de leerlingen met prikstokken en vuilniszakken op pad. Zwerfafval is ook een thema dat we binnen het VO aanbieden maar dan via de onderwijsmethodiek ‘Jongeren Advies Bureau’. Leerlingen van het VO doen onderzoek, brengen afvalstromen en oorzaken in kaart en adviseren gemeenten en afvalbedrijven. De gemakkelijkste en goedkoopste oplossing is: Neem je rommel gewoon mee naar huis!

De grote zwerfvuilactie in Westerkwartier is altijd op de 3de vrijdag in maart,
voorafgaand aan de landelijk opschoondag