Roofvogels

Deze leskist bevat informatie en opdrachten over het leven van roofvogels, met name de grauwe kiekendief en de buizerd.
Het lesmateriaal is bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool.
U kunt het onderwerp inleiden door het tonen van één of meer korte films uit het overzicht filmpjes roofvogels. Daarbij kunt u tevens het gebruik maken van een mindmap roofvogels (PDF bestand), achtergrondinformatie in het boek “Arendsoog” en divers beeldmateriaal.
Na de introductie kunnen kinderen in groepjes van 2 tot 4 zelfstandig met de leeskaarten en
opdrachtkaarten aan het werk. Het is de bedoeling dat de kinderen eerst de leeskaart lezen en pas daarna met de opdrachtkaart in hun boekje aan de slag gaan.
Elke opdracht is zelfstandig na te kijken. Daarvoor kunnen de kinderen de antwoordenboekjes
gebruiken of een enkele keer zit de controle in de opdracht zelf. Het is aan te bevelen om een
aantal opdrachten klassikaal te evalueren.
U kunt kiezen uit verschillende werkvormen:
– Een roulatieschema, waarbij de groepjes kinderen rouleren door telkens naar een andere
opdracht toe te gaan. Het is daarbij handig dat er meer opdrachten zijn dan er groepjes
worden gevormd.
– Of u kunt de materialen centraal op een plek neerzetten waarna de kinderen (tijdens
zelfstandig werken) zelf bepalen met welke opdrachten zij gaan werken.
(De opdrachten zijn in willekeurige volgorde te maken)

SEIZOEN
Zomer & Herfst
Winter & Lente

Wat
Leskist

Groepen
Groep 5 t/m 8

Leerdoel
Ervaringsgericht en ontdekkend leren