Energy Xperience box

De Energy Xperience Box is een compleet lessenpakket met uitgewerkt lessenmateriaal, proefjes en doeactiviteiten voor de leerlingen van groep 8. De box bevat een lesprogramma van acht lesuren. Per les kan een onderwerp worden behandeld. Voor iedere leerling is er een werkboekje beschikbaar waarin ze aantekeningen kunnen maken en samenvattingen kunnen schrijven. De vele materialen die in deze kist voor de leerlingen beschikbaar zijn maken het tot een bijzonder aantrekkelijk leer/doe/lespakket!

Seizoen
Zomer, Herfst
Winter, Lente

Wat
Leskist

Groepen
Groep 7 & 8

Leerdoel
Ervaringsgericht en ontdekkend leren