Spektro

Het pakket Spektro is bedoeld voor de groepen 5 t/m 8 van de basisschool.
Met Spektro leer je elektrische circuits bouwen van tekening. Spektro helpt kinderen binnen een veilige omgeving te experimenteren met elektriciteit. Door een eenvoudige drukknoopverbinding kunnen ze al snel spannende circuits maken.

Spektro 1 bevat praktische opdrachtkaarten die in moeilijkheidsgraad oplopen van het laten branden van een lampje tot het maken van een inbrekersalarm waarin diverse sensoren (geluid-,bewegings- en lichtsensor) zijn opgenomen.
Het pakket sluit aan bij de ontdekdozen “ Stroomkringen” en “Elektriciteit”.

Als beginsituatie is het wenselijk dat de leerlingen hebben kennis gemaakt met de ontdekdoos “Stroomkringen”. Na deze kennismaking kunnen kinderen individueel of met tweetallen aan de slag gaan met de opdrachtkaarten van Spektro 1.

Het is aan te bevelen om bij een eerste kennismaking enkele opdrachten klassikaal te evalueren.
U kunt er voor kiezen om het materiaal centraal op een plek neer te zetten waarna de kinderen (tijdens zelfstandig werken) aan de opdrachten gaan werken.

De opdrachten lopen op in moeilijkheidsgraad: als kinderen opdrachten willen overslaan is er een grote kans dat ze gaan vastlopen, omdat bepaalde begrippen niet bekend zijn.
Op volgorde worden de volgende begrippen aangeboden: Stroomkring (circuit), serieverbinding, parallelle verbinding, diode, dimmer, het “en-circuit”, het “of-circuit”.

Als de kinderen de opdrachten van Spektro 1 succesvol hebben uitgevoerd kunnen ze nog naar een hoger niveau: Spektro 2.
Spektro 2 is alleen te gebruiken in combinatie met Spektro 1.
Bij Spektro 2 is een opdrachtenboek en een boek met circuit-afbeeldingen ingesloten. De leerlingen kunnen hiermee zelfstandig aan de slag.

Ophaaldatum
Retourdatum

SEIZOEN

Alle seizoenen

Wat

Leskist

Groepen

Groep 5 t/m 8

Leerdoel
Ervaringsgericht en ontdekkend leren