Pieter de Pier

Onder de grond leven verschillende dieren. Zo ook Pieter de Pier. Hij leeft van afval uit de natuur. Daar maakt hij goede grond van voor de planten. Pieter is op zoek naar afval om te eten. Op zijn rondkruiptocht komt hij op school terecht. Daar komt hij allerlei afval tegen dat hij niet kent: blikjes, plastic; afval dat hij niet kan eten en verteren. De kinderen kunnen Pieter in het verhaal helpen, zodat zowel zij als Pieter goed onderscheid leren maken tussen verteerbaar afval (GFT, afval van de natuur) en onverteerbaar afval (plastic, blik, afval van mensen). In de lessen komen telkens verschillende onderwerpen aan bod: afval van de natuur, het bekijken van bodemdieren, afval van mensen, afval herkennen en leren scheiden, afval rond de school en een wandeling met aandacht voor zwerfvuil. De lessenserie besluit met het Pieter de Pier lied.

Met dit lespakket leren de kinderen wat pieren/regenwormen doen? Hoe belangrijk zijn ze voor het leven onder en boven de grond? Waar zitten ze en hoe bewegen ze zich voort? Met dit lespakket kunnen de kinderen van dichtbij bekijken met het bijgeleverde wormenhotel.

 

Ophaaldatum
Retourdatum

SEIZOEN

Alle seizoenen

Wat

Leskist

Groepen

Groep 1 t/m 4

Leerdoel
Ervaringsgericht en ontdekkend leren