Kleine beestjes

Een buitenles
Er komen een paar mensen van NDCE op school. Eerst geven ze een introductie in de klas.
Daarna gaan de leerlingen in groepjes van 4 of 5 met een begeleider naar buiten. Elk groepje krijgt een tas mee
waarin verschillende spullen zitten om kleine beestjes te vinden en te bekijken: schepjes, zoekkaarten, loeppotjes, petrischaaltjes, een verzamelbakje.
Na afloop wordt er een korte evaluatie gegeven met de kinderen.
Afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen duurt de les drie kwartier tot een uur.

Datum en Starttijd

SEIZOEN

Lente & Herfst

Wat

Buitenles

Groepen

Groep 1 t/m 8

Leerdoel
Ervaringsgericht en ontdekkend leren