Kleine beestjes

Bij deze buitenles gaan we samen op zoek naar kruipers (slakken, mieren, duizendpoten) en naar vliegers (vliegen, langpootmuggen, hommels, libellen). De kinderen krijgen eerst een uitleg in de klas en daarna gaan we in de schoolomgeving op zoek naar kleine beestjes. De kinderen zijn hierbij zelf bezig. We werken in groepjes met zoekkaarten, een vangnetje, een wit laken, een insectenzuigpotje, een schepje en een plantenspuit. We zoeken bij bloemen en struiken, de composthoop, het fietsenhok, onder stronken en puin, de schooltuin of tuin van een ouder.
We hebben 1 begeleider per 4 of 5 kinderen nodig om in kleine groepjes een buitenlespad bij en rond de school af te lopen.

Datum en Starttijd

SEIZOEN

Lente & Herfst

Wat

Buitenles

Groepen

Groep 1 t/m 8

Leerdoel
Ervaringsgericht en ontdekkend leren