Meer over Amfibieën

Het thema voor het scholennetwerk Westerkwartier in schooljaar 2023-2024 is Amfibieën. NDCE biedt het project Amfibieën aan in samenwerking met IVN.

Doel
Na afloop van dit project kennen de kinderen het verschil tussen amfibieën en reptielen. De kinderen kunnen de groene kikker, de bruine kikker, de gewone pad en de gewone watersalamander herkennen. De kinderen weten dat een amfibie in één jaar drie verschillende woongebieden nodig heeft en enkele eisen daaraan. De kinderen kunnen kikkervisjes “kweken” en gaan zorgvuldig om met kleine diertjes die aan hun zorg zijn toevertrouwd. De kinderen kennen een aantal medewaterbewoners.

Dit amfibieënproject is uniek omdat op speelse wijze de ecologie van amfibieën wordt behandeld. Alle scholen krijgen een tentoonstelling mee naar school, die bestaat uit acht panelen. Met behulp van de Kijkwijzer kunnen kinderen zelf het verhaal van de amfibieën ontdekken. Ook hebben we een Kahoot-Quiz gemaakt over de panelen. Het is leuk om tijdens dit project wat kikker- of paddendril in de klas te volgen. Met behulp van de lesbrieven in deze map kunnen talloze observaties uitgevoerd worden met en door de kinderen. De opdrachten die langs de waterkant in de omgeving van de school uitgevoerd kunnen worden, zorgen ervoor dat de kinderen op een speelse manier vertrouwd raken met een aantal amfibieën en hun medewaterbewoners.

Bij dit project wordt materiaal (zoals het ontdekpad en de panelen) meegeleverd, dat gedurende het project gebruikt kan worden. Daarnaast kunnen de scholen gebruik maken van veel materialen, die ingezet kunnen worden bij binnen- en buitenopdrachten. Er is veel materiaal over amfibieën verzameld, dat kan dienen als naslagwerk voor leerkrachten. Scholen bepalen zelf wat zij daarvan kunnen gebruiken gedurende dit project.

Kort samengevat: het amfibieënproject bestaat uit

  •  Teamtraining over amfibieën en gebruik ontdekpaden
  • Powerpoint met relevante achtergrondinformatie voor leerkracht en leerling
  • Amfibiepanelen en Kijkwijzer Amfibieëntentoonstelling
  • Ontdekpaden – Amfibiecircuit voor alle groepen (onderbouw, middenbouw, bovenbouw)
  • Extra Achtergrondinformatie zoals tips langs de waterkant, creatief en muzikale
    verwerking, didactische suggesties, nuttige filmpjes en websites op het internet