Hieronder vind je ons complete aanbod voor groep 7+8. Het gaat om lesmaterialen, die je kunt lenen en buitenlessen, die worden verzorgd door NDCE-vrijwilligers. Voor het bestellen van materialen en buitenlessen, gebruik je een opgaveformulier. Het formulier graag volledig invullen en terugsturen naar info@ndce-westerkwartier.nl. Je vindt het formulier helemaal onderaan deze pagina. Doorgaans kunnen we voorzien in alle aanvragen. Een enkele keer lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat  het aangevraagde materiaal al is uitgeleend aan een andere school. In dat geval nemen we altijd contact op voor het maken van een nieuwe afspraak.

Door te klikken op de foto, verschijnt er nadere informatie over het product dat je wilt aanvragen.

Materialen

Wij werken continue aan de ontwikkeling van nieuwe materialen en het updaten van bestaande materialen. We streven ernaar alle materialen kompleet en schoon (ook gelet op Corona) klaar te zetten. Zo ontvangen we het ook graag terug. Indien iets niet schoon of kompleet is, laat het ons weten. Ook horen we het graag als je vindt dat iets niet meer geschikt is. Scholen die materialen lenen, moeten dit zelf ophalen en terugbrengen bij NDCE, achterzijde gebouw Quadraten, Hoofdstraat 44 in Grootegast.

NDCE-materialen zijn onderverdeeld in 3 leerthema’s:

  1. Planten en dieren
  2. Leefomgeving en gezondheid
  3. Techniek en constructie

Verder zijn er verschillende soorten materialen. Dit is de legenda:

LK=        leskist                                PK=        projectkist (schoolbreed)
OD=       ontdekdoos                     TD=        techniekdoos
MP=      materiaalpakket               IP=         informatiepakket

Buitenlessen

Voor groep 7+8 organiseren we onderstaande buitenlessen. De lessen worden -met inachtneming van het Coronaprotocol- verzorgd door één of meerdere NDCE-vrijwilligers. Dit is altijd in overleg met en in aanwezigheid van de leerkracht. De NDCE-vrijwilliger bespreekt vooraf met de leerkracht de praktische zaken door. Soms is er een korte inleiding in de klas, waarna de groep naar buiten gaat. Soms is de buitenles verder van school en moeten de leerlingen een stukje lopen of fietsen. Soms zijn er extra begeleiders (ouders) nodig voor transport naar een buitengebied of begeleiding van de activiteit. Ervaringsgericht leren, bewegend onderzoeken en ontdekken staan altijd centraal in de NDCE-buitenlessen.

Reserveren

Voor het bestellen van materialen en buitenlessen, gebruik je het opgaveformulier. Er zijn twee formulieren:

  • A. Opgave najaar/winter (1 sept 2021 t/m 31 jan 2022)  Terugsturen z.s.m. (uiterlijk 28 aug)
  • B. Opgave voorjaar (1 feb 2022 tot de zomervakantie) Terugsturen voor 21 jan 2022

Het formulier graag volledig invullen en terugsturen naar info@ndce-westerkwartier.nl