Erfgoedpartners

Erfgoedpartners is de provinciale steuninstelling voor musea, molens, borgen,
orgels, erfgoededucatie, archeologie en publiek in de provincie Groningen. Wij
adviseren, organiseren platforms en cursussen, ontwikkelen
samenwerkingsprojecten over de gehele breedte van het erfgoedveld en
coördineren erfgoededucatieprojecten.
In de afgelopen jaren is er met scholen musea en erfgoeddocenten gewerkt aan
een gevarieerd, verrassend en uitdagend erfgoededucatieaanbod voor alle
groepen binnen de basisschool. De projecten bestaan uit een voorbereiding in de
klas en een bezoekles op locatie. Ieder jaar komen er weer nieuwe bij projecten bij.
Voor alle scholen in de provincie is er aanbod beschikbaar in de eigen regio.
Bekijk de projecten hier: [https://erfgoedpartners.nl/erfgoededucatieprojecten/]

Aanbieder
Divers (borgen, molens, musea, kerken, erfgoedinstellingen e.a.)

Duur
Meestal een voorbereidingsles op school door de leerkracht
Bezoekles: 1 tot 1,5 uur
Afsluitende les in de klas door de leerkracht

Kosten
De meeste projecten kosten 4 euro per leerling. Enkele projecten zijn gratis.

Reserveren
Boeken kan op de pagina van het project dat is gekozen.